Epidemioiden ehkäisy ja torjunta

Kaikki jäsenyksiköt:

Tällä hetkellä uuden koronaviruksen keuhkokuumeepidemian ehkäisy ja hallinta ovat saavuttaneet kriittisen ajanjakson. CPC: n keskuskomitean vahvalla johdolla toveri Xi Jinpingin ytimessä kaikki paikkakunnat ja teollisuudenalat ovat mobilisoituneet monipuolisesti liittymään ankaraan epidemioiden ehkäisy- ja torjuntataisteluun. Pääsihteeri Xi Jinpingin tärkeiden ohjeiden ja ohjeiden täytäntöönpanemiseksi perusteellisesti CPC-keskuskomitean poliittisen toimiston pysyvän komitean ja pääministeri Li Keqiangin kokouksessa keuhkokuumeepidemiaan reagoivan johtavan ryhmän kokouksessa uudessa koronaviruksessa on pantava täytäntöön CPC: n keskuskomitean ja valtioneuvoston päätöksentekojärjestelyt ja vaatimukset epidemioiden ehkäisemisestä ja torjunnasta ja keskityttävä edelleen epidemian ehkäisyyn ja torjuntaan hiiliteollisuudessa epidemian leviämisen hillitsemiseksi, tehdään seuraavat aloitteet:
Ensinnäkin parannetaan poliittisia kantoja ja pidetään epidemioiden ehkäisyä ja torjuntaa erittäin tärkeänä
On tarpeen vahvistaa "neljää tietoisuutta", vahvistaa "neljää itseluottamusta", saavuttaa "kaksi ylläpitoa", panna täytäntöön CPC-keskuskomitean ja valtioneuvoston päätöksentekojärjestelyt ja vaatimukset ja panna tiukasti täytäntöön epidemian ehkäisy- ja torjuntatoimet valtioneuvoston asianomaisilla osastoilla ja paikallisten kansanhallitusten toimesta. Ollaksemme erittäin vastuullisia ihmisille, ryhdymme nopeasti tehokkaisiin toimiin, puhumme politiikasta, huolehdimme yleisestä tilanteesta ja näytämme esimerkkiä. Pidämme epidemioiden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa tällä hetkellä tärkeänä poliittisena tehtävänä ja tuemme täysimääräisesti paikallishallintoja heidän työnsä suorittamisessa ja autamme voittamaan epidemioiden ehkäisy ja hallinta

Toiseksi vahvistakaa puolueen johtajuutta ja antakaa täydet pelit puolueen jäsenten ja jäljettömien eturintamassa ja esimerkillisessä roolissa
Kaikissa yksiköissä olevien puolueorganisaatioiden on toteutettava ehdottomasti CPC-keskuskomitean päätöksentekojärjestelmät, pidettävä kiinni ihmislähtöisistä, koulutettava ja ohjattava kaadereita ja työntekijöitä toteuttamaan suojatoimenpiteitä, tehtävä hyvää työtä epidemioiden ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa sekä annettava täysimääräisesti poliittisen takuun rooli epidemioiden ehkäisyn ja torjunnan torjunnassa. Järjestä ja mobilisoi suurin osa puolueen jäsenistä ja jäljettömistä näyttämään esimerkkiä tienraivaajina epidemiatilanteen ennaltaehkäisyssä ja valvonnassa sekä ohjaa puolueen jäseniä ja jäljettömiä lataamaan etulinjassa ja taistelemaan eturintamassa kriisin ja vaaran aikana. Meidän tulisi kiinnittää huomiota puoluejärjestöjen kaikilla tasoilla ja suurimmalla puolueen jäsenillä ja jäljettömillä epidemioiden ehkäisyssä ja torjunnassa esiin tuomien kehittyneiden mallien löytämiseen, oikeaan aikaan kiittämiseen, julkistamiseen ja kiittämiseen, ja muodostamaan vahvan ilmapiirin edistyneelle oppimiselle ja pyrkimykselle olla tienraivaajia .
Kolmanneksi toteutettava tehokkaita toimenpiteitä epidemiatilanteen ehkäisyn ja hallinnan tehostamiseksi

Hiiliteollisuudessa on paljon työvoimavaltaisia ​​prosesseja. Kaikkien yksiköiden tulisi paikallishallinnon yhtenäistettyjen järjestelyjen mukaisesti parantaa organisaatiorakennettaan, toteuttaa johtamisvastuuta, vahvistaa henkilöstön valvontaa, tehdä hyvää työtä työntekijöidensä ja etulinjan työntekijöiden tieteellisessä suojelussa, tehdä hyvää ennaltaehkäisyssä ja ilmanvaihdon ja desinfioinnin hallinta tuotannossa, käytössä ja työpaikoilla sekä laadittava kohdennetut turvallisuussuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat. Kehota työntekijöitä ylläpitämään hyviä hygieniatottumuksia, vähentämään henkilöstön liikkuvuutta ja keräämistoimia sekä muuttamaan tarvittavat kokoukset verkko- tai puhelinkokouksiksi ryhmätartuntojen estämiseksi. Työntekijöitä, joilla on kuumetta tai hengitystieoireita, tulisi muistuttaa hakeutumaan ajoissa ajoissa, kiinnittämään huomiota eristyneisyyteen ja lepoon, välttämään töihin menemistä sairauksien ja ristiininfektioiden kanssa sekä tutkimaan ja tarkkailemaan työntekijöitä, jotka palaavat töihin vakavista epidemioista.
Neljänneksi, parantaa viestintämekanismia ja perustaa epidemian ilmoittamisjärjestelmä

On tarpeen kiinnittää erityistä huomiota epidemiatilanteen etenemiseen, parantaa edelleen viestintämekanismia, vahvistaa viestintää paikallishallinnon kanssa, kiinnittää erityistä huomiota epidemiatilannetta koskeviin olennaisiin tietoihin, raportoida ylemmille yksiköille ajoissa ja ilmoittaa alaiselle epidemiatilanteen yksiköt ja työntekijät.

Viidenneksi. Omistautuminen ja rohkeus täyttää yritysten sosiaalinen vastuu

Katsokaa vastuullisuutta kriittisinä hetkinä ja vastuuta kriisin aikana. Epidemioiden ehkäisyn ja torjunnan kriittisessä vaiheessa on välttämätöntä osoittaa vastuullisuutta, lisätä omistautumisen tunnetta, jatkaa "yhden puolueen on vaikeuksissa ja kaikki osapuolet tukevat" -hyvän perinteen siirtämistä, pelata täysimääräisesti yritykset, harjoittavat erilaisia ​​toimintoja, kuten lämpimän lähettämistä, rakkauden antamista, rahojen ja materiaalien lahjoittamista jne., antavat tukea vakavan epidemian alueilla, kuten Hubein maakunnassa, auttavat puoluetta ja hallitusta hillitsemään epidemiatilanteen leviämistä, tukea epidemioiden ehkäisy ja torjunta toimivat järjestäytyneellä tavalla lain mukaan ja lisäävät teollisuuden rakkautta ja voimaa.
kuusi. Vahvistetaan yleisen mielipiteen ohjausta ja asiaankuuluvien politiikkojen ja toimenpiteiden julkisuutta
Epidemioiden ehkäisemisessä ja torjunnassa kaikkien jäsenyksiköiden tulisi ohjata työntekijöitä ymmärtämään epidemiatilanne, olemaan uskomatta huhuihin, välittämättä huhuja ja välittämään positiivista energiaa, jotta voidaan varmistaa, että työntekijät kohtaavat epidemiatilanteen oikein, ottavat tieteellistä tietoa vakavasti ja turvaa päättäväisesti yleisen sosiaalisen tilanteen vakauden.

Kaikkien jäsenyksiköiden tulisi vakiinnuttaa käsite "elämä on tärkeämpää kuin Tai-vuori, ja vastuu on ennaltaehkäisystä ja torjunnasta", toteuttaa tunnollisesti keuhkokuume-epidemian ehkäisyn ja hallinnan erityisvaatimukset uudessa koronaviruksessa, avustaa hallitusta epidemian toteuttamisessa ehkäisy- ja valvontatyö monipuolisella tavalla, vahvistaa luottamusta, voittaa vaikeudet yhdessä ja osaltaan hillitä määrätietoisesti epidemian leviämistä ja saavuttaa ennaltaehkäisy- ja valvontataistelun viimeinen voitto.
Cheng 'County Carbon Association, jossa toimii Hexi Carbon Company, lahjoitti 100 000 RMB epidemian torjumiseksi.


Lähetysaika: 25.01